Benvingut al Portal de la Transparència

El Portal de la Transparència de la Fundació Tarragona 2017, ofereix informació completa, veraç i actualitzada sobre els temes principals de la seva activitat i la seva gestió. D’aquesta manera la Fundació Tarragona 2017 dóna resposta al marc legal i a les demandes actuals que planteja la societat, oferint publicitat de la informació i les dades fonamentals de la seva activitat.

Aquest Portal de la Transparència ofereix la informació relativa a la fundació distribuïda en les següents àrees:

  • Informació institucional i organitzativa
  • Informació econòmica-financera
  • Contractació
  • Convenis

Dret d'accés a la informació pública:

El concepte d’accés a la informació pública, es pot definir com la possibilitat d’accedir a la informació pública que està en poder de les entitats públiques, subjectes a l’àmbit de la Llei de la Transparència, i amb la seguretat sobre la seva veracitat. És un instrument de control democràtic de les institucions públiques.

Per exercir el dret a la informació pública, la Fundació Tarragona 2017 disposa d’un formulari de contacte on el ciutadà podrà establir contacte directe amb la fundació mitjançant el qual podrà sol·licitar informació de la mateixa.

L'exercici del dret d'accés a la informació pública

L’exercici del dret a l’accés a la informació pública ve recollit en el Capítol III de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.