Accés a la informació pública

Per a la presentació d’aquesta sol·licitud, s’ha de complimentar el següent formulari.

Un cop rebuda la seva sol·licitud, la Fundació Tarragona 2018 contestarà dins del termini legal establert, de conformitat amb l’article 20.1 de la Llei de la Transparència.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és la Fundació Tarragona 2018, amb CIF G55617302, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més la Fundació Tarragona 2018 es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'adreça Marina Port Tarraco, Moll de Llevant, edifici B5, 1ª planta, 43004 TARRAGONA (TARRAGONA) per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.