La Transparència

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos i resultats.